Dé evenementen­verzekering

Loop geen onnodig risico

Waarom?

Een artiest zegt af, noodweer tijdens een festival, een vergunning die niet in orde blijkt of u wordt aansprakelijk gesteld voor schade door één van uw bezoekers. Zomaar wat voorbeelden die u verzekert als organisator met een evenementen­verzekering.

Berekenen, info en aanvragen

Klap No Risk is verzekeringsmakelaar en dé specialist in evenementen­verzekeringen en partner van een aantal gerenommeerde branche­organisaties. Met de evenementenverzekering van Klap No Risk verzekert u zich uitstekend tegen onderstaande risico's. Regelt u de organisatie, laat ons de zekerheid bieden dat het evenement ook financieel een feest blijft.

Premie berekenen ›

Het verzekeren van kleine tot hele grote evenementen in het binnen- en buitenland is in de afgelopen jaren een specialiteit van Klap No Risk geworden.

De meest complete dekking

  1. Onkosten
  2. Extreem weer
  3. Aansprakelijkheid
  4. Materiaal
  5. Ongevallen
  6. Non Appearance
  7. Terrorisme
1. Onkosten

Deze rubriek geeft dekking voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of nog verschuldigd zijn. De dekking is van kracht als buiten de wil van de verzekerde het evenement wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast.

Er is bij deze dekking geen eigen risico van toepassing.

2. Extreem weer

U verzekert zich voor het niet door kunnen gaan van het evenement, uitstel, onderbreking of voortijdig beeindiging door extreme weersomstandigheden. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

3. Aansprakelijkheid

Hiermee verzekert u op secundaire basis - aanvullende op een bestaande bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering - de aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.

4. Materiaal

Alle zaken die uw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor u tijdens het evenement verantwoordelijk bent verzekert u tegen verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.

5. Ongevallen

Met de rubriek ongevallen verzekert u een kapitaalsuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Deze dekking geldt voor de gehele organisatie dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement.

Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één van uw vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen.

Met deze extra dekking voorziet u in een tegemoetkoming in de kosten die het voor de betrokkene of nabestaanden met zich meebrengt in een bijzonder onwelkome situatie.

6. Non Appearance

De non-appearance verzekering dekt de schade (lees tevergeefs gemaakte kosten en/of nog te maken extra kosten) door het niet verschijnen van een of meer van de verzekerde personen als gevolg van overlijden/ arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

7. Terrorisme

Naar aanleiding van de aanslagen in New York hebben verzekeraars samen met de overheid hiervoor een pool (NHT) opgericht met een voorziening tot € 1 miljard (www.terrorismeverzekerd.nl). De aanvullende terrorisme dekking zorgt ervoor dat u 100% dekking heeft zonder wachttijd en ook voor evenementen in het buitenland!

Premie berekenen ›

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Premie berekenen Wat is het Menu

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.