Terrorisme verzekerd?

Is een evenementen-organisator aansprakelijk voor terrorisme?

Evenementen en terrorisme dreiging

De recente terroristische aanslagen hebben onze maatschappij met de neus op de feiten gedrukt dat het terrorisme helaas een onderdeel van ons dagelijks leven is geworden.

Hoewel de Overheid een basisdekking (NHT) heeft gecreëerd, biedt Klap No Risk een unieke aanvullende dekking zonder nadelen.

Het mag duidelijk zijn dat de recente aanslagen ook impact hebben op de evenementen­branche. Zo zijn er recent evenementen afgelast vanwege een potentiële dreiging van een terroristische aanslag. De actuele situatie in Nederland is dat we extra alert moeten zijn op omgevingsfactoren die afwijken van het normale patroon.

De huidige dreigingscode is “substantieel” maar dit niveau kan zo door de overheid worden opgeschaald naar kritiek. In een dergelijke situatie is de kans groot dat (omvangrijke) publieks-evenementen op last van de overheid geen doorgang zullen vinden.

Terrorismeverzekering

Een (dreiging van een) terroristische aanslag waardoor het evenement moet worden afgelast, respectievelijk onderbroken, is verzekerd. De beslissing om een evenement vanwege een terroristische dreiging af te gelasten ligt bij de overheid, als organisator kan je niet zelfstandig hiertoe besluiten, zonder de dekking van de verzekering hierdoor in gevaar te brengen.

Naar aanleiding van de aanslagen in New York hebben verzekeraars samen met de overheid hiervoor een pool (NHT) opgericht met een voorziening tot € 1 miljard (terrorismeverzekerd.nl).

Dit lijkt een hele ruime dekking. Het feit dat dit een jaardekking is waarbij de beslissing om uit te keren tot wel 12 maanden kan duren en bovendien alleen in Nederland van toepassing is, maakt de noodzaak voor een aanvullende voorziening groot. U wilt de continuïteit van uw onderneming immers waarborgen.

Klap No Risk uitgebreide terrorismedekking

De aanvullende uitgebreide terrorismedekking van Klap No Risk zorgt ervoor dat u 100% dekking heeft zonder wachttijd en ook voor evenementen in het buitenland!

Premie berekenen ›

Is een evenementen-organisator aansprakelijk voor terrorisme?

In principe is de organisator van een evenement niet aansprakelijk voor een terroristische dreiging of aanslag. Er is immers altijd sprake van overmacht. De wijze waarop met de situatie wordt omgegaan echter, kan wel degelijk de aansprakelijkheid van de organisator raken.

Hier spelen de preventieve maatregelen in de beveiligingssfeer een rol. Is er geoefend op situaties die zich kunnen voordoen? Is het goed uitvoeren van het evacuatieplan geoefend? Hoe is crowd control geregeld? Is er adequate toegangscontrole?

Het maakt het belang van een goede evenementen­verzekering en adequaat advies groter dan ooit tevoren!

Vraag het dé specialisten

De huidige dreiging vraagt om extra aandacht voor de risico's en daarom laat u zich bijstaan door professionals in evenementen­verzekeringen. Onze specialisten hebben al vele jaren ervaring met het verzekeren van evenementen.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Premie berekenen Wat is het Menu

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.